JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Na osnovu člana 257. stav 1. tačka f. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj:81/15), a u vezi s članom 303. stav (1)... JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Na osnovu člana 257. stav 1. tačka f. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj:81/15), a u vezi s članom 303. stav (1) istog Zakona, člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.08/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.12/03, 34/03 i 65/13), člana 42. stav (3) Statuta Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, broj:1157-07-05-33-2./18 od 07.05.2018.godine i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno”d.o.o.Breza, broj:1932-24-06-XXI-V-1./20 od 24.06.2020.godine, na prijedlog Konkursne komisije za izbor direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, a u skladu člana 2. stav 2. alineja 1. Odluke o imenovanju Konkursne komisije, broj:2759-04-09-XXIII-V-2./20 od 04.09.2020.godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, raspisuje:

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza

čiji tekst možete preuzeti na linku ispod:

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza