JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 15.03.2021. godine. Servisne informacije na dan 15.03.2021. godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 15.03.2021. godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Na osnovu učestale pojave zapaljenja kontejnera apelujemo na građane da budu savjesniji te da lug i pepeo istresaju pored kontejnera.

Također, molimo korisnike da komunalni (kućni) otpad stavljaju u jednu posudu, a papir, plastičnu i staklenu ambalažu u drugu, posebnu posudu ili vreću i ostave jednu pored druge.

Odvoz ambalažnog otpada vršit će posebno vozilo istog dana – besplatno.

U užoj gradskoj sredini i naseljima gdje su postavljeni kontejneri za selektivno odlaganje ambalažnog otpada molimo građane da ambalažu odlažu u iste kako bi imali zdraviji, čišći i sigurniji okoliš.

Čišćenje javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!