JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

PLAN ODVOZA LUGA/PEPELA U MJESECU DECEMBRU PLAN ODVOZA LUGA/PEPELA U MJESECU DECEMBRU
Poštovani korisnici. Obavještavamo Vas da će se lug u mjesecu decembru voziti prema sljedećem rasporedu. Molimo Vas da lug pripremite u vreće koje možete... PLAN ODVOZA LUGA/PEPELA U MJESECU DECEMBRU

Poštovani korisnici.

Obavještavamo Vas da će se lug u mjesecu decembru voziti prema sljedećem rasporedu.

Molimo Vas da lug pripremite u vreće koje možete kupiti na blagajni JP „Komunalno“ d.o.o. Breza.

Napominjemo da će se lug isključivo preuzimati ako je pripremljen u pomenutim vrećama i ako nije pomiješan s komunalnom i drugim otpadom.

S poštovanjem.

JP “Komunalono” d.o.o. Breza