JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

<strong>Apel građanima Općine Breza povodom Kurbanskog bajrama</strong> <strong>Apel građanima Općine Breza povodom Kurbanskog bajrama</strong>
Zbog nadolazećih Bajramskih praznika upozoravamo građane da je strogo zabranjeno odlaganje kožica i iznutrica od kurbana u kontejnere i kante za otpatke. Neadekvatno zbrinjavanje... <strong>Apel građanima Općine Breza povodom Kurbanskog bajrama</strong>

Zbog nadolazećih Bajramskih praznika upozoravamo građane da je strogo zabranjeno odlaganje kožica i iznutrica od kurbana u kontejnere i kante za otpatke.

Neadekvatno zbrinjavanje otpada životinjskog porijekla može negativno uticati na zdravlje ljudi.

Zaposlenici JP „Komunalno“ d.o.o. Breza u saradnji s Policijskom stanicom Breza i komunalnom inspekcijom Općine Breza vršit će kontrolu bacanja kurbanskih kožica i iznutrica.

Protiv svih koji budu registrovani da krše gore navedeno, biti će podnesene krivične prijave zbog ugrožavanja zdravlja ljudi.