JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Čišćenje luga/pepela i komunalnog otpada u ulici Džemala Bijedića Čišćenje luga/pepela i komunalnog otpada u ulici Džemala Bijedića
Izvršeno čišćenje i uklanjanje luga/pepela kao i komunalnog otpada van posuda u ulici Džemala Bijedića, a na osnovu zahtjeva sugrađanke općine Breza koja je... Čišćenje luga/pepela i komunalnog otpada u ulici Džemala Bijedića

Izvršeno čišćenje i uklanjanje luga/pepela kao i komunalnog otpada van posuda u ulici Džemala Bijedića, a na osnovu zahtjeva sugrađanke općine Breza koja je platila troškove za uklanjanje istog.
Molimo građane da savjesno odlažu komunalni otpad tako da koriste namjenske kontejnere na Zelenim otocima (plavi kontejner – papir i karton, žuti kontejner – plastika i zeleni kontejner – staklo), a mješoviti otpad u kontejnere koji su namijenjeni za to.
Također napominjemo da se pepeo/lug odlaže u papirnim dvoslojnim vrećama od 50 l, koje se kupuju na blagajni JP „Komunalno“ d.o.o. Breza po cijeni od 2,00 KM s PDV-om.