JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

ISPRAĆAJ U ZASLUŽENU PENZIJU ISPRAĆAJ U ZASLUŽENU PENZIJU
Danas smo u penziju ispratili dugogodišnjeg uposlenika JP Komunalno doo Breza gosp. Muju Muratovića. Nakon 21,5 godinu radnog staža u komunalom preduzeću na raznim... ISPRAĆAJ U ZASLUŽENU PENZIJU

Danas smo u penziju ispratili dugogodišnjeg uposlenika JP Komunalno doo Breza gosp. Muju Muratovića. Nakon 21,5 godinu radnog staža u komunalom preduzeću na raznim pozicijama i poslovima (tehnički direktor, izvršni direktor za tehničke poslove, v.d. direktor, direktor, inžinjer u pripremi i rukovodilac PJ Čistoća) s Mujom smo danas razgovarali od iskustvima i uspomenama koje ga vežu za angažman u JP Komunalno doo Breza. Uprava preduzeća je iskoristila priliku da se zahvali Muji i poželi mu mnogo zdravlja u nastavku.

Sa srećom!

JP Komunalno doo Breza