JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Izdašnost izvorišta Mahmutović Rijeka samo 3,6 l/s Izdašnost izvorišta Mahmutović Rijeka samo 3,6 l/s
Izdašnost izvorišta Mahmutovic Rijeka nikad manja u posljednjih nekoliko godina, svega 3,6 l/s. Čekamo kišu aBd. Radnici JP Komunalno su na terenu i rade... Izdašnost izvorišta Mahmutović Rijeka samo 3,6 l/s

Izdašnost izvorišta Mahmutovic Rijeka nikad manja u posljednjih nekoliko godina, svega 3,6 l/s. Čekamo kišu aBd.

Radnici JP Komunalno su na terenu i rade na stabilizaciji vodosnabdjevanja sa ovog izvorišta.