JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci
Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH („Sl. novine FBiH”, br.26/16, 89/18 i 44/22), odredaba Pravilnika o radu JP „Komunalno” d.o.o. Breza, broj:... JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH („Sl. novine FBiH”, br.26/16, 89/18 i 44/22), odredaba Pravilnika o radu JP „Komunalno” d.o.o. Breza, broj: 3631-21-11-32-2./17 od 21.11.2017. godine s Odlukama o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP „Komunalno” d.o.o. Breza, br.286-31-01-XIX-5./19 od 31.01.2019. godine, br.1282-26-04-XXII-2./19 od 26.04.2019. godine, br.1604-02-06-26-5./20 od 02.06.2020. godine, br.3247-02-12-XXXIII-V-6.1./22 od 02.12.2022. godine i br.322-16-02-XXXIX-5.1./23 od 16.02.2023. godine, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, br. 9/23 i 14/23) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj: 04-2-2344/23 od 26.09.2023. godine, Javno preduzeće „Komunalno” d.o.o. Breza, raspisuje

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci

Tekst oglasa:

javni-oglas