JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci
JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci