JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Mala Rijeka Mala Rijeka
OBILAZAK IZVORIŠTA MALA RIJEKA OD STRANE NAČELNIKA OPĆINE I MENADŽMENTA JP”KOMUNALNO” D.O.O. BREZA U posljednje vrijeme u zaštitnoj zoni Mala Rijeka se intenzivno izvode... Mala Rijeka

OBILAZAK IZVORIŠTA MALA RIJEKA OD STRANE NAČELNIKA OPĆINE I MENADŽMENTA JP”KOMUNALNO” D.O.O. BREZA

U posljednje vrijeme u zaštitnoj zoni Mala Rijeka se intenzivno izvode radovi sječe šuma od strane JP„ŠPD-ZDK“ d.o.o. Zavidovići, PJ.“Šumarija“ Vareš, zbog čega dolazi do velike mutnoće vode na izvorištu.

JP”Komunalno” d.o.o. Breza će poduzeti zakonom predviđene mjere protiv počinioca, a građane molimo za strpljenje.