JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

O b a v i j e s t   o održavanju privredne, kulturne, sportske i zabavne manifestacije na području općine Breza 2022. godine O b a v i j e s t   o održavanju privredne, kulturne, sportske i zabavne manifestacije na području općine Breza 2022. godine
Obavještavaju se građani da će se u periodu od 13.08.2022. godine do 20.08.2022. godine, u Brezi, na lokaciji – ulica Alije Izetbegovića shodno Odluci... O b a v i j e s t   o održavanju privredne, kulturne, sportske i zabavne manifestacije na području općine Breza 2022. godine

Obavještavaju se građani da će se u periodu od 13.08.2022. godine do 20.08.2022. godine, u Brezi, na lokaciji – ulica Alije Izetbegovića shodno Odluci Općinskog vijeća Breza o organizaciji privredne, kulturne, sportske i zabavne manifestacije na području općine Breza 2022. godine, broj: 01/1-02-2138/22 od 14.07.2022. godine održati privredna, kulturna, sportska i zabavna manifestacija.

Građani koji su zainteresovani za zauzimanje javne površine za vršenje ugostiteljskih, trgovačkih i drugih usluga koje se odnose na privrednu i zabavnu manifestaciju mogu doći u direkciju Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza ili nazvati brojeve telefona: 032/783-491 ili 032/783-615 radi dodatnih informacija, u vremenskom periodu od 07,30 sati do 16,00 sati.

S poštovanjem.