JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Obavijest Obavijest
Obavještavamo građane općine Breza da će JP “Komunalno” d.o.o. Breza iz ZD RMU “Breza” d.o.o. Breza sutra izvršiti sanaciju odvezenog luga i šuta na... Obavijest

Obavještavamo građane općine Breza da će JP “Komunalno” d.o.o. Breza iz ZD RMU “Breza” d.o.o. Breza sutra izvršiti sanaciju odvezenog luga i šuta na PK “Koritnik” s početkom u 9:00 sati. Sanacija će se raditi pokrivanjem odloženog materijala krečom i nabacivanjem zemlje i jalovine debljine minimalno 1 metar.

Nakon sanacije, neće biti daljnjeg odvoza inertnog materijala na PK “Koritnik”.