JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

<a><strong>Obavijest o odvojenom prikupljanju otpada.</strong></a> <a><strong>Obavijest o odvojenom prikupljanju otpada.</strong></a>
Poštovani, S ciljem zaštite životne sredine i smanjenja količine čvrstog otpada odloženog na deponiju obavještavamo korisnike naših usluga da je Javno preduzeće „Komunalno“ d.o.o.... <a><strong>Obavijest o odvojenom prikupljanju otpada.</strong></a>

Poštovani,

S ciljem zaštite životne sredine i smanjenja količine čvrstog otpada odloženog na deponiju obavještavamo korisnike naših usluga da je Javno preduzeće „Komunalno“ d.o.o. Breza počelo s aktivnijim odvozom i prikupljanjem selektivnog otpada.

Iz tog razloga molimo korisnike u užoj gradskoj sredini i naseljima gdje su postavljeni kontejneri za selektivno odlaganje ambalažnog otpada (plavi kontejner – plastika, žuti – papir i zeleni kontejner – staklo) ili podijeljene kante, da ambalažu odlažu u iste kako bi imali zdraviji, čišći i sigurniji okoliš.

S poštovanjem.