JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

<strong><em>Obavijest za korisnike usluge odvoza i zbrinjavanja inertnog otpada – pepela/luga u sezoni 2022/2023 godine.</em></strong> <strong><em>Obavijest za korisnike usluge odvoza i zbrinjavanja inertnog otpada – pepela/luga u sezoni 2022/2023 godine.</em></strong>
Obavještavamo korisnike naših usluga da je na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora JP „Komunalno“ d.o.o. Breza, dana 27.10.2022. godine na redovnoj sjednici Općinskog vijeća... <strong><em>Obavijest za korisnike usluge odvoza i zbrinjavanja inertnog otpada – pepela/luga u sezoni 2022/2023 godine.</em></strong>

Obavještavamo korisnike naših usluga da je na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora JP „Komunalno“ d.o.o. Breza, dana 27.10.2022. godine na redovnoj sjednici Općinskog vijeća usvojen prijedlog za naplatu usluge Odvoza inertnog otpada – pepela/luga iz domaćinstava po cijeni od 2,00 KM s PDV-om po jednoj vreći od 50 l.

-Obrazloženje-

Inertni otpad – pepeo/lug će se u zimskoj sezoni 2022/2023 godina odvoziti u papirnim dvoslojnim vrećama od 50 l, koje će se kupovati na blagajni JP „Komunalno“ d.o.o. Breza po cijeni od 2,00 KM s PDV-om. Pomenute vreće će biti označene Logom i ovjerene pečatom preduzeća, i samo te vreće će biti odvezene s terena po rasporedu odvoza po naseljima koji će blagovremeno biti objavljen na web stranici JP „Komunalno“ d.o.o. Breza.

Svi korisnici koji žele koristiti uslugu odvoza inertnog otpada – pepela/luga vreće za odvoz istog mogu kupiti na blagajni preduzeća od 10.11.2022 godine.      

Napomena: Molimo sve korisnike usluga da savjesno postupaju u navedenim aktivnostima, jer se lug/pepeo koji se odloži suprotno Odluci o komunalnom redu (u kantama, kontejnerima, pored kontejnera itd.) neće odvući s terena.         

JP „Komunalno“ d.o.o. Breza