JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Obavijest za korisnike usluge odvoza i zbrinjavanja inertnog otpada pepela/luga u sezoni 2023/2024. Obavijest za korisnike usluge odvoza i zbrinjavanja inertnog otpada pepela/luga u sezoni 2023/2024.
Obavještavamo korisnike naših usluga da će se usluga odvoza i zbrinjavanja inertnog otpada pepela/luga iz domaćinstva u sezoni 2023/2024 godine vršiti kao i prethodne... Obavijest za korisnike usluge odvoza i zbrinjavanja inertnog otpada pepela/luga u sezoni 2023/2024.

Obavještavamo korisnike naših usluga da će se usluga odvoza i zbrinjavanja inertnog otpada pepela/luga iz domaćinstva u sezoni 2023/2024 godine vršiti kao i prethodne sezone, odnosno ova usluga će se vršiti po cijeni od 2,00 KM s PDV-om po jednoj vreći od 50 l.

-Obrazloženje-

Inertni otpad – pepeo/lug će se u zimskoj sezoni 2023/2024 odvoziti u papirnim dvoslojnim vrećama od 50 l, koje će se kupovati na blagajni JP „Komunalno“ d.o.o. Breza po cijeni od 2,00 KM s PDV-om. Pomenute vreće će biti označene Logom i ovjerene pečatom preduzeća, i samo te vreće će biti odvezene s terena po rasporedu odvoza po naseljima koji će blagovremeno biti objavljen na web stranici JP „Komunalno“ d.o.o. Breza.

Svi korisnici koji žele koristiti uslugu odvoza inertnog otpada – pepela/luga vreće za odvoz istog mogu kupiti na blagajni preduzeća od 01.11.2023. godine.

Napomena: Usluga odvoza pepela/luga iz domaćinstva se također može vršiti u refuzi odvozom istog kamionom JP „Komunalno“ d.o.o. Breza. Sve informacije vezane za ovu uslugu možete dobiti na broj: 061/340 – 061.

Molimo sve korisnike navedene usluge da savjesno postupaju u navedenim aktivnostima, jer se lug/pepeo koji se odloži suprotno Odluci o komunalnom redu (u kantama, kontejnerima, pored kontejnera itd.) neće odvući s terena.

                                                                                              JP “Komunalno” d.o.o Breza