JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Obavještenje Obavještenje
Obavještavaju se korisnici usluge grijanja da će se u periodu od 01.08.2019. – 31.08.2019. godine biti ispuštena voda iz sistema grijanja. Korisnici imaju gore... Obavještenje

Obavještavaju se korisnici usluge grijanja da će se u periodu od 01.08.2019. – 31.08.2019. godine biti ispuštena voda iz sistema grijanja.

Korisnici imaju gore navedeni period da obave potrebne zahvate na svojim kućnim instalacijama.

Nakon navedenog perioda neće se moći vršiti nikakvi radovi, u suprotnom sve posljedice koje nastanu snosit će sami korisnici.

S poštovanjem!