JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Obavještenje – grijanje Obavještenje – grijanje
Obavještavamo korisnike naših usluga da je grijanje za gornji Zanatski centar zatvoreno od 01.04.2020. godine jer ne postoje tehničke mogućnosti da se izvrši pojedinačna... Obavještenje – grijanje

Obavještavamo korisnike naših usluga da je grijanje za gornji Zanatski centar zatvoreno od 01.04.2020. godine jer ne postoje tehničke mogućnosti da se izvrši pojedinačna obustava isporuka toplotne energije. S obzirom na zabranu rada objekata, značajne količine toplote odlaze u prazne radnje koje ne rade i ne plaćaju toplotnu energiju u ovom periodu zbog čega JP “Komunalno” d.o.o. Breza trpi gubitak u poslovanju.

Ukoliko se ukinu mjere zabrane rada, bit će pušteno grijanje za gornji Zanatski centar.

Svim ostalim korisnicima u narednom periodu ostaje normalna isporuka toplotne energije.

Hvala na razumijevanju.