JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Obavještenje korisnicima koji se snabdijevaju vodom s izvorišta Mahmutović Rijeka Obavještenje korisnicima koji se snabdijevaju vodom s izvorišta Mahmutović Rijeka
Obavještavamo korisnike naših usluga da zbog slabog dotoka s izvorišta Mahmutović Rijeka, ukazanih potreba za vodosnabdijevanjem s ovog izvorišta, te očuvanja i zaštite pomenutog... Obavještenje korisnicima koji se snabdijevaju vodom s izvorišta Mahmutović Rijeka

Obavještavamo korisnike naših usluga da zbog slabog dotoka s izvorišta Mahmutović Rijeka, ukazanih potreba za vodosnabdijevanjem s ovog izvorišta, te očuvanja i zaštite pomenutog vodovodnog sistema prinuđeni smo zahvatiti dio rijeke zbog prihrane pomenutog izvorišta.

Ovim putem obavještavamo korisnike da vodu ne koriste za piće odnosno da istu koriste samo kao tehničku vodu.

Pomenuti sistem će biti pod strogom kontrolom i trajat će do poboljšanja hidrološke situacije.

Molimo korisnike za razumijevanje.