JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

PLAN ODVOZA LUGA/PEPELA U MJESECU FEBRUARU 2023. GODINE PLAN ODVOZA LUGA/PEPELA U MJESECU FEBRUARU 2023. GODINE
Poštovani korisnici. Obavještavamo Vas da će se lug u mjesecu februaru voziti prema sljedećem rasporedu. Molimo Vas da lug pripremite u vreće koje možete... PLAN ODVOZA LUGA/PEPELA U MJESECU FEBRUARU 2023. GODINE

Poštovani korisnici.

Obavještavamo Vas da će se lug u mjesecu februaru voziti prema sljedećem rasporedu.

Molimo Vas da lug pripremite u vreće koje možete kupiti na blagajni JP „Komunalno“ d.o.o. Breza.

Napominjemo da će se lug isključivo preuzimati ako je pripremljen u pomenutim vrećama i ako nije pomiješan s komunalnom i drugim otpadom.

Za sve eventualne izmjene termina odvoza pepela/luga korisnici će biti blagovremeno obaviješteni.                                                            

                                                                                                                      JP “Komunalno” d.o.o Breza