JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

PLANA ODVOZA LUGA/PEPELA U MJESECU APRILU 2023. GODINE PLANA ODVOZA LUGA/PEPELA U MJESECU APRILU 2023. GODINE
Poštovani korisnici. Obavještavamo Vas da će se lug u mjesecu aprilu voziti prema sljedećem rasporedu. Molimo Vas da lug/pepeo pripremite u vreće koje možete... PLANA ODVOZA LUGA/PEPELA U MJESECU APRILU 2023. GODINE

Poštovani korisnici.

Obavještavamo Vas da će se lug u mjesecu aprilu voziti prema sljedećem rasporedu.

Molimo Vas da lug/pepeo pripremite u vreće koje možete kupiti na blagajni JP „Komunalno“ d.o.o. Breza.

Napominjemo da će se lug isključivo preuzimati ako je pripremljen u pomenutim vrećama i ako nije pomiješan s komunalnom i drugim otpadom.

Za sve eventualne izmjene termina odvoza pepela/luga korisnici će biti blagovremeno obaviješteni.       

JP “Komunalno” d.o.o. Breza