JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Poslovnik o radu Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos Poslovnik o radu Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos
Poslovnik o radu Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos
Poslovnik_2023111722371300