JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

POSLOVNIK O RADU KONKURSNE KOMISIJE ZA  IZBOR KANDIDATA ZA POZICIJU DIREKTORA JP “KOMUNALNO” D.O.O. BREZA POSLOVNIK O RADU KONKURSNE KOMISIJE ZA  IZBOR KANDIDATA ZA POZICIJU DIREKTORA JP “KOMUNALNO” D.O.O. BREZA
POSLOVNIK O RADU KONKURSNE KOMISIJE ZA  IZBOR KANDIDATA ZA POZICIJU DIREKTORA JP “KOMUNALNO” D.O.O. BREZA
Poslovnik-Direktora