JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PRAVNIH USLUGA U 2020. GODINI (USLUGE IZ ANEXA II: DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PRAVNIH USLUGA U 2020. GODINI (USLUGE IZ ANEXA II: DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PRAVNIH USLUGA U 2020. GODINI (USLUGE IZ ANEXA II: DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PRAVNIH USLUGA U 2020. GODINI (USLUGE IZ ANEXA II: DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PRAVNIH USLUGA U 2020. GODINI (USLUGE IZ ANEXA II: DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)