JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

<strong>Proljetno uređenje grada</strong> <strong>Proljetno uređenje grada</strong>
Ekipe JP „Komunalno“ Breza intenzivno rade na proljetnom uređenju i održavanju javnih zelenih površina, a uporedo sa redovnim poslovima u okviru Programa obavljanja komunalnih... <strong>Proljetno uređenje grada</strong>

Ekipe JP „Komunalno“ Breza intenzivno rade na proljetnom uređenju i održavanju javnih zelenih površina, a uporedo sa redovnim poslovima u okviru Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u sklopu kojeg su i danas realizovani radovi:

  • čišćenja i pranja javnih saobraćajnih površina (metenje, čišćenje, pranje);
  • održavanje i uređivanje javnih zelenih površina ( proljetno košenje travnjaka, mašinsko košenje trave sa odvozom na deponiju, orezivanje ukrasnog grmlja, potkresavanje drveća i uklanjanje stabala koja mogu uzrokovati štetu).

Četvrti dan ove radne sedmice zaposlenici JP „Komunalno“ Breza obavili su aktivnosti košenja gradskog područja travnatih površina, a koji su također dio pomenutog programa.

Akcija košenja se realizira na području Općine Breza, a radnici djeluju na nekoliko terena, uključujući parkove i travnate površine uz regionalnu cestu.