JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Realizacija Programa razdvajanja komunalnog  otpada na području općine Breza Realizacija Programa razdvajanja komunalnog  otpada na području općine Breza
S ciljem unapređenja Programa razdvajanja komunalnog otpada na području općine Breza dana 23.08.2022 godine realizovan je Ugovor o donaciji između JP „Komunalno“ d.o.o. Breza... Realizacija Programa razdvajanja komunalnog  otpada na području općine Breza

S ciljem unapređenja Programa razdvajanja komunalnog otpada na području općine Breza dana 23.08.2022 godine realizovan je Ugovor o donaciji između JP „Komunalno“ d.o.o. Breza i ovlaštenog društva za postupanje s ambalažnim otpadom „Eko život“ d.o.o. Tuzla koji obuhvata donaciju 256 komada plastičnih kanti (120 l) za selektivno odvajanje ambalažnog otpada.

Ukupna vrijednost projekta je 9.710,44 KM, od čega je „Eko život“ d.o.o. Tuzla finansirao 80%, a JP „Komunalno“ d.o.o. Breza 20% vrijednosti projekta.

Prvim pilot projektom bit će obuhvaćeno naselje Bate te će JP „Komunalno“ d.o.o. Breza izvršiti raspodjelu kanti (128 žutih kanti, 128 crnih kanti) domaćinstvima u ovom naselju.

Ovim projektom će se povećati broj građana koji će učestvovati u prikupljanju ambalažnog otpada za reciklažu što će djelovati na smanjenje količine komunalnog otpada koji se odlaže na deponijama, i povećati količine ambalažnog otpada.