JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Sastanak članova radne grupe Sastanak članova radne grupe
U  maloj sali općine Breza danas je održan sastanak članova radne grupe za prijedlog lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta. Općinski načelnik Munib Zaimović, njegovi... Sastanak članova radne grupe

U  maloj sali općine Breza danas je održan sastanak članova radne grupe za prijedlog lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta. Općinski načelnik Munib Zaimović, njegovi pomoćnici Salih Hasanspahić, Huso Herco, Meliha Beširević, Smajila Omerhodžić, šefica kabineta Muamera Ahmedspahić, generalni direktor Javnog preduzeća “Komunalno” Enver Hadžiahmetović, tehnički direktor JP “Komunalno” Mujo Muratović, predstavnici mjesnih zajednica Salem Alić, Azrudin Salkić, Omer Dedić, Mahir Hodžić, Mirsad Hajrić i ostali građani raspravljali su o izradi studije izvodivosti i isplativosti, ekološkim, prostornim i okolinskim dozvolama i pozitivnim zakonskim odredbama koje bi išle u korist uspješnom okončanju ovog projekta.

Posebno je naglašena potreba za educiranjem lokalnog stanovništva u mjestima koja bi eventualno bila previđena za lokaciju reciklažnog dvorišta.

U okviru 12. tačke dnevnog reda 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Breza, usvojen je Zaključak da se formira radna grupa koja će se baviti pomenutim pitanjima.