JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije iz JP „Komunalno„ d.o.o. Breza na dan 09.10.2018. godine Servisne informacije iz JP „Komunalno„ d.o.o. Breza na dan 09.10.2018. godine
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredu. Kvalitet vode je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije iz JP „Komunalno„ d.o.o. Breza na dan 09.10.2018. godine

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredu.

Kvalitet vode je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Molimo građane da papir i karton ostavljaju u vrećama pored kontejnera, a plastiku da odlažu u kontejnere instalirane za tu namjenu, te tako daju svoj doprinos na racionalnijem odlaganju otpada.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!

JP “Komunalno” d.o.o Breza