JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 03.11.2021 godine. Servisne informacije na dan 03.11.2021 godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je zbog kvara na glavnoj distributivnoj cijevi ACC Ø200, na regionalnom putu R-444 u naselju Vrankamen došlo do prekida... Servisne informacije na dan 03.11.2021 godine.

Obavještavamo građane općine Breza da je zbog kvara na glavnoj distributivnoj cijevi ACC Ø200, na regionalnom putu R-444 u naselju Vrankamen došlo do prekida vodosnabdijevanja GORNJEG DIJELA GRADA. 

Napominjemo da je zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje otežano na području cijele općine Breza, te je još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja (noćna akumulacija) u periodu od 22:30 do 05:30 sati za korisnike koji se snabdijevaju vodom s izvorišta Milkino Vrelo, a za korisnike koji se snabdijevaju vodom s izvorišta Izbod redukovani sistem vodosnabdijevanja DAN-DAN.

Raspored redukcije:

Izvorište IZBOD:

03.11.2021. Vodu ima naselje Koritnik
04.11.2021. Vodu će imati naselje Izbod

Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

 Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće.

 Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!