JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 03.12.2020 godine. Servisne informacije na dan 03.12.2020 godine.
Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza, te je uveden redukovani sistem vodosnabdijevanja za korisnike koji se snabdijevaju vodom... Servisne informacije na dan 03.12.2020 godine.

Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza, te je uveden redukovani sistem vodosnabdijevanja za korisnike koji se snabdijevaju vodom s izvorišta Mahmutović Rijeka i Izbod.

Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA:

03.12.2020.

Vodu ima linija od Sarajevskog puta – kraj džamije do Menjaka, Polje, linija pored rezervoara u Župči  i Podgora.

04.12.2020.

Vodu će imati naselje Trzan, Nevjestina mahala, naselje oko stadiona, dio ulice Sarajevski put, Prikodolica, Vrbovik, Šaš, Podžupča i dio naselja Kahve.

Izvorište IZBOD:

03.12.2020.

Vodu ima naselje Koritnik

04.12.2020.

Vodu će imati naselje Izbod

Ovaj sistem redukcije vodosnabdijevanja će se vršiti naizmjenično (dan-dan) do poboljšanja izdašnosti izvorišta.

Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

 Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće.

U 08:37 sati ulazna temperatura  u sistem  vrelovoda iznosila je 48.11°C, vanjska temperatura 4°C.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!