JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 04.12.2020 godine. Servisne informacije na dan 04.12.2020 godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je zbog kvara na glavnom distributivnom vodu te popravci istog, došlo do obustave vodosnabdijevanja donje zone grada. Napominjemo da... Servisne informacije na dan 04.12.2020 godine.

Obavještavamo građane općine Breza da je zbog kvara na glavnom distributivnom vodu te popravci istog, došlo do obustave vodosnabdijevanja donje zone grada.

Napominjemo da je zbog smanjene izdašnosti izvorišta Mahmutović Rijeka i Izbod još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja.

Raspored redukcije:

Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA:

04.12.2020.

Vodu ima naselje Trzan, Nevjestina mahala, naselje oko stadiona, dio ulice Sarajevski put, Prikodolica, Vrbovik, Šaš i Podžupča.

05.12.2020.

Vodu će imati linija od Sarajevskog puta – kraj džamije do Menjaka, Polje, linija pored rezervoara u Župči  i Podgora.

Obavještavamo korisnike da vodu s izvorišta Mahmutović rijeka ne koriste za piće odnosno da istu koriste samo kao tehničku vodu.

Izvorište IZBOD:

04.12.2020.

Vodu ima naselje Izbod

05.12.2020.

Vodu će imati naselje Koritnik

Ovaj sistem redukcije vodosnabdijevanja će se vršiti naizmjenično (dan-dan) do poboljšanja izdašnosti izvorišta.

Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće. 

U 12:32 sati ulazna temperatura  u sistem  vrelovoda iznosila je 56.77°C, vanjska temperatura 9°C.

Na osnovu učestalosti pojave zapaljenja kontejnera apelujemo na građane da budu savjesniji kada je u pitanju odlaganje vrelog luga i pepela te ih molimo da ovu vrstu otpada istresaju pored kontejnera.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.