JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 08.02.2021. godine. Servisne informacije na dan 08.02.2021. godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 08.02.2021. godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

U 07:49 sati ulazna temperatura u sistem vrelovoda iznosila je 39.77°C, vanjska temperatura 8°C.

Na osnovu učestale pojave zapaljenja kontejnera apelujemo na građane da budu savjesniji te da lug i pepeo istresaju pored kontejnera.

Također, molimo građane da plastiku odlažu u kontejnere instalirane za tu namjenu i tako daju svoj doprinos racionalnijem odlaganju otpada.

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!