JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 08.09.2023. godine. Servisne informacije na dan 08.09.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza koji koriste vodu za piće s izvorišta Mahmutović rijeka da smo zbog smanjenja izdašnosti izvorišta primorani uvesti redukovani sistem vodosnabdijevanja.... Servisne informacije na dan 08.09.2023. godine.

Obavještavamo građane općine Breza koji koriste vodu za piće s izvorišta Mahmutović rijeka da smo zbog smanjenja izdašnosti izvorišta primorani uvesti redukovani sistem vodosnabdijevanja.

Također napominjemo da je još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja s izvorišta Izbod.

Raspored redukcije:

Izvorište IZBOD:

08.09.2023Vodu ima naselje Koritnik
09.09.2023Vodu će imati naselje Izbod

Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA:

08.09.2023 Vodu ima Nevjestina mahala, naselje oko stadiona, Batara, Trzan i Prikodolica
09.09.2023Vodu će imati linija kraj džamije do Menjaka, Polje, linija pored rezervoara u Župči do naselja Trzan i Sarajevski put

Ovaj sistem redukcije vodosnabdijevanja će se vršiti naizmjenično do poboljšanja izdašnosti izvorišta.

Voda s izvorišta Zmajevac da se može koristiti samo kao tehnička voda.

Vodosnabdijevanje u ostalim dijelovima općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Napominjemo da zbog neplaniranih kvarova na vodovodnim linijama može doći do kratkotrajnih prekida u vodosnabdijevanju do popravke istih.

Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!