JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 09.11.2018. godine Servisne informacije na dan 09.11.2018. godine
Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza, te može doći do povremenih prekida vodosnabdijevanja kritičnih zona napajanja. Obavještavamo građane... Servisne informacije na dan 09.11.2018. godine

Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza, te može doći do povremenih prekida vodosnabdijevanja kritičnih zona napajanja.

Obavještavamo građane koji koriste vodu za piće s izvorišta Mahmutović Rijeka da je i dalje na snazi redukovani sistem vodosnadbijevanja:

Raspored redukcije:

09.11.2018. Vodu će imati Linija prema Trznu, Nevjestina Mahala, Prikodolica i Polje
10.11.2018. Vodu će imati Podgora i linija prema Džamiji

Ovaj sistem redukcije vodosnabdijevanja će se vršiti naizmjenično do poboljšanja izdašnosti izvorišta, a kako se ovo izvorište trenutno nalazi u hidrološkom minimumu mogu se očekivati poremećaji vodosnabdijevanja i pored planirane redukcije.

Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Distribucija toplotne energije je na zadovoljavajućem nivou.

Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!