JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 09.12.2022. godine. Servisne informacije na dan 09.12.2022. godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Obavještavamo građane koji koriste vodu za piće s izvorišta Zmajevac da se ista može koristiti samo... Servisne informacije na dan 09.12.2022. godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno.

Obavještavamo građane koji koriste vodu za piće s izvorišta Zmajevac da se ista može koristiti samo kao tehnička voda.

Kvalitet vode s ostalih izvorišta je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu. 

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!