JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 11.11.2020 godine. Servisne informacije na dan 11.11.2020 godine.
Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza, te je uveden redukovani sistem vodosnabdijevanja za korisnike koji se snabdijevaju vodom... Servisne informacije na dan 11.11.2020 godine.

Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza, te je uveden redukovani sistem vodosnabdijevanja za korisnike koji se snabdijevaju vodom s izvorišta Mahmutović Rijeka.

Raspored redukcije:

11.11.2020.

Vodu ima naselje Trzan, Nevjestina mahala, naselje oko stadiona, Sarajevski put i Prikodolica

12.11.2020.

Vodu će imati linija kraj džamije do Menjaka, Polje, linija pored rezervoara u Župči i Sarajevski put

Ovaj sistem redukcije vodosnabdijevanja će se vršiti naizmjenično (DAN-DAN) do poboljšanja izdašnosti izvorišta.

                             Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće.

 

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

U 12:30 sati ulazna temperatura  u sistem  vrelovoda iznosila je 40.83°C, vanjska temperatura 6°C.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!