JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 12.10.2018. godine. Servisne informacije na dan 12.10.2018. godine.
Zbog smanjene izdašnosti izvorišta (Milkino Vrelo, Mahmutović Rijeka i Mala Rijeka) vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza, te može doći do povremenih... Servisne informacije na dan 12.10.2018. godine.

Zbog smanjene izdašnosti izvorišta (Milkino Vrelo, Mahmutović Rijeka i Mala Rijeka) vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza, te može doći do povremenih prekida vodosnabdijevanja viših (kritičnih) zona napajanja.

Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!