JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 13.03.2019 godine. Servisne informacije na dan 13.03.2019 godine.
Obavještavamo građane općine Breza da zbog otklanjanja kvara na vodovodnoj liniji u naselju Smailbegovići može doći do kratkotrajnih prekida u vodosnabdijevanju naselja Potkraj i... Servisne informacije na dan 13.03.2019 godine.

Obavještavamo građane općine Breza da zbog otklanjanja kvara na vodovodnoj liniji u naselju Smailbegovići može doći do kratkotrajnih prekida u vodosnabdijevanju naselja Potkraj i Smailbegovići.

Vodosnabdijevanje u ostalim dijelovima općine Breza je uredno. Voda je čista, zdravstveno i higijenski ispravna.

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Distribucija toplotne energije je na zadovoljavajućem nivou.

Molimo korisnike naših usluga da vreo lug i pepeo istresaju pored kontejnera.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

 

S poštovanjem!