JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 14.08.2019 godine. Servisne informacije na dan 14.08.2019 godine.
Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza, te može doći do povremenih prekida vodosnabdijevanja kritičnih zona napajanja. Zbog trenutnog... Servisne informacije na dan 14.08.2019 godine.

Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza, te može doći do povremenih prekida vodosnabdijevanja kritičnih zona napajanja.

Zbog trenutnog stanja izvorišta Mahmutović Rijeka, Izbod i Laz uveden je redukovani sistem vodosnabdijevanja.

Raspored redukcije:

Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA:

14.08.2019.

Vodu ima linija prema Trznu, Nevjestina Mahala, Prikodolica- Kamenice i Polje -Župča

15.08.2019.

Vodu će imati Podgora, linija prema Džamiji, kuće oko Doma i linija do bazena u Zupči.

Izvorište IZBOD:

14.08.2019.

Vodu ima Koritnik

15.08.2019.

Vodu će imati Izbod

Izvorište LAZ:

14.08.2019.

Vodu imaju Vijesolići, Brdo, Jasike i Košare

15.08.2019.

Vodu će imati Komora, Gornja Breza, Bašići i Dužice

Ovaj sistem redukcije vodosnabdijevanja će se vršiti naizmjenično do poboljšanja izdašnosti izvorišta.

Vodosnabdijevanje u ostalim dijelovima općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!