JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 20.09.2021 godine. Servisne informacije na dan 20.09.2021 godine.
Uslijed intenzivnih atmosferskih padavina došlo je do povećane mutnoće vode na izvorištu Mahmutović rijeka te obavještavamo korisnike da je vodu prije upotrebe potrebno prokuhavati... Servisne informacije na dan 20.09.2021 godine.

Uslijed intenzivnih atmosferskih padavina došlo je do povećane mutnoće vode na izvorištu Mahmutović rijeka te obavještavamo korisnike da je vodu prije upotrebe potrebno prokuhavati minimalno 15 minuta.

Zbog smanjene izdašnosti izvorišta još je na snazi redukovani sistemi vodosnabdijevanja.

Raspored redukcije:

Izvorište LAZ:

20.09.2021. VODU IMA NASELJE GORNJA BREZA, KOMORA, DUŽICE I BAŠIĆI
21.09.2021. VODU ĆE IMATI NASELJE VIJESOLIĆI

 

Izvorište MILKINO VRELO:

20.09.2021. VODU IMA BREZA – GORNJA ZONA GRADA

(ZONA OD DŽAMIJE U MAHALI DO NASELJA BATA)

21.09.2021. VODU ĆE IMATI BREZA – DONJA ZONA GRADA

KORISNICI KOJI SE SNABDIJEVAJU VODOM S REZERVOARA AHMEDOVCA

(DIO NASELJA MAHALA, KAHVE, SMAILBEGOVIĆI)

 

Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA:

20.09.2021. VODU IMA NASELJE ŽUPČA
21.09.2021. VODU ĆE IMATI NASELJE VRBOVIK, PODŽUPČA, ŠAŠ I DIO NASELJA POTKRAJ

Ovaj sistem redukcije vodosnabdijevanja se vrši naizmjenično do poboljšanja izdašnosti izvorišta.

Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće.

Usluga prikupljanja i odvoza kućnog otpada vrši se po ustaljenom redu i rasporedu rejona s početkom od 07:00 sati.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!