JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 21.11.2018. godine  Servisne informacije na dan 21.11.2018. godine 
Obavještavamo građane da zbog obilnih padavina kao i izvođenja radova JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići u vodozahvatnom području Mala Rijeka, moguće je povećanje mutnoće... Servisne informacije na dan 21.11.2018. godine 

Obavještavamo građane da zbog obilnih padavina kao i izvođenja radova JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići u vodozahvatnom području Mala Rijeka, moguće je povećanje mutnoće vode uslijed čega može doći do povremenih prekida vodosnabdijevanja.

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Distribucija toplotne energije je na zadovoljavajućem nivou.

Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!