JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 23.06.2021 godine. Servisne informacije na dan 23.06.2021 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 23.06.2021 godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Napominjemo da zbog neplaniranih kvarova na vodovodnim linijama može doći do kratkotrajnih prekida u vodosnabdijevanju do popravke istih.

Napominjemo korisnike naših usluga da se prikupljanje i odvoz kućnog otpada na području općine Breza vrši po ustaljenom redu i rasporedu rejona s početkom od 06:00 sati.

Molimo korisnike da na vrijeme iznesu i pripreme kućni otpad kako bi isti bio odvezen.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!