JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 27.09.2022 godine. Servisne informacije na dan 27.09.2022 godine.
Obavještavamo građane koji koriste vodu za piće s izvorišta Zmajevac da se ista može koristiti samo kao tehnička voda. Također obavještavamo građane općine Breza... Servisne informacije na dan 27.09.2022 godine.

Obavještavamo građane koji koriste vodu za piće s izvorišta Zmajevac da se ista može koristiti samo kao tehnička voda.

Također obavještavamo građane općine Breza da je zbog kvara na glavnom distributivnom vodu te popravci istog, došlo do obustave vodosnabdijevanja gornje zone grada.

Napominjemo da je zbog smanjene izdašnosti izvorišta još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja.

Noćna akumulacija u gradskoj i prigradskoj zoni u periodu od 23:00 do 05:30 sati.

Raspored redukcije:

Izvorište LAZ:

27.09.2022.Vodu imaju naselja Vijesolići, Brdo, Jasike i Košare  
28.09.2022.Vodu će imati naselje Gornja Breza, Komora, Bašići i Dužice

Izvorište IZBOD:

27.09.2022.Vodu ima naselje Izbod
28.09.2022.Vodu će imati naselje Koritnik

Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA:

27.09.2022.Vodu imaju naselja Vrbovik i Podžupča
28.09.2022.Vodu će imati naselja Župča, Šaš i dio Potkraja

                             Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće.

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se u dvije smjene po ustaljenom redu i rasporedu rejona s početkom od 06:00 sati.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!