JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacijena dan 12.03.2021. godine. Servisne informacijena dan 12.03.2021. godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacijena dan 12.03.2021. godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

U 07:35 sati ulazna temperatura u sistem vrelovoda iznosila je 46.61°C, vanjska temperatura  8°C.

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Na osnovu učestale pojave zapaljenja kontejnera apelujemo na građane da budu savjesniji te da lug i pepeo istresaju pored kontejnera.

Također, molimo građane da plastiku odlažu u kontejnere instalirane za tu namjenu i tako daju svoj doprinos racionalnijem odlaganju otpada.

Čišćenje javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!