JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

U susret obilježavanju 3. maja- Dana otpora Općine Breza U susret obilježavanju 3. maja- Dana otpora Općine Breza
Povodom obilježavanja Dana otpora Općine Breze, a u sklopu Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje za tekuću godinu, ekipa uposlenika JP „Komunalno“ Breza... U susret obilježavanju 3. maja- Dana otpora Općine Breza

Povodom obilježavanja Dana otpora Općine Breze, a u sklopu Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje za tekuću godinu, ekipa uposlenika JP „Komunalno“ Breza organizovala je akciju košenja platoa na lokalitetu “Plana”, ispred i okolo Spomen obilježja prvim brezanskim šehidima .

Pored mašinskog košenja trave i uređenja travnatih površina, obavljena je i sječa samoniklog rastinja na pomenutoj lokaciji, te ostali radovi koji spadaju u domen uređenja travnatih površina.