JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

ZAHVALKNICA CRVENOM KRIŽU OPĆINE BREZA ZAHVALKNICA CRVENOM KRIŽU OPĆINE BREZA
Prilikom obilježavanja Novogodišnjih praznika, koristimo priliku da se zahvalimo CRVENOM KRIŽU OPĆINE BREZA u ime svih radnika ovog preduzeća za dugogodišnju saradnju i podjelu... ZAHVALKNICA CRVENOM KRIŽU OPĆINE BREZA

Prilikom obilježavanja Novogodišnjih praznika, koristimo priliku da se zahvalimo CRVENOM KRIŽU OPĆINE BREZA u ime svih radnika ovog preduzeća za dugogodišnju saradnju i podjelu paketića djeci radnika JP “Komunalno” d.o.o. Breza.