JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije iz JP „Komunalno„ d.o.o. Breza na dan 08.10.2018 godine. Servisne informacije iz JP „Komunalno„ d.o.o. Breza na dan 08.10.2018 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredu. Voda je čista, zdravstveno i higijenski ispravna. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po... Servisne informacije iz JP „Komunalno„ d.o.o. Breza na dan 08.10.2018 godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredu. Voda je čista, zdravstveno i higijenski ispravna.

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zbog smanjene izdašnosti izvorišta molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!

JP “Komunalno” d.o.o. Breza