JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Izuzetnim angažovanjem i požrtvovanjem radnici JPK Breza potpuno očistili halu Bretex Izuzetnim angažovanjem i požrtvovanjem radnici JPK Breza potpuno očistili halu Bretex
JPK Breza, d.o.o. Breza, uz finansijsku podršku Načelnika općine Breza Muniba Zaimovića, bez angažovanja privatnih prijevoznika, vlastitim kamionima i vlastitom radnom snagom, ispraznila je... Izuzetnim angažovanjem i požrtvovanjem radnici JPK Breza potpuno očistili halu Bretex

JPK Breza, d.o.o. Breza, uz finansijsku podršku Načelnika općine Breza Muniba Zaimovića, bez angažovanja privatnih prijevoznika, vlastitim kamionima i vlastitom radnom snagom, ispraznila je halu Bretexa od otpada i Brezu oslobodila ekološke bombe koja je prijetila zdravlju stanovništva. Hala Bretex je prije samo 4 mjeseca bila puna, pa je dolaskom ljeta postala prijetnja za okolinu. Izuzetnim angažovanjem i požrtvovanjem radnika JPK Breza, uprkos zastarjeloj mehanizaciji koja se vrlo često kvarila, odvozom koji je počinjao u 6 sati ujutro a završavao u 5 sati popodne, 10.6.2020 godine, hala Bretex je potpuno očišćena, oprana i dezinfikovana zajedno sa pristupnim putem. Posebno ističemo dobru saradnju i koordinaciju s općinskim Načelnikom, koji je, uprkos drastičnog pada prihoda u budžet općine Breza, zbog pandemije korona virusa, našao mogućnosti da nas finansijski podrži u našem nastojanju da općina Breza postane jedna od rijetkih općina u Federaciji BiH, koja nema deponiju smeća na svojoj teritoriji.
JPK Breza u službi zdravlja građana Breze!