JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 02.10.2019 godine. Servisne informacije na dan 02.10.2019 godine.
Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza, te se uvodi redukovani sistem vodosnabdijevanja u periodu od 23:00 do 06:00... Servisne informacije na dan 02.10.2019 godine.

Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza, te se uvodi redukovani sistem vodosnabdijevanja u periodu od 23:00 do 06:00 sati.

Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Napominjemo građane Općine Breza da je u toku akcija isključenja korisnika s vodovodne mreže koji svoje obaveze ne izmiruju u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Zeničko – Dobojskog kantona, kao i provjera i otkrivanje nelegalnih priključaka na vodovodnoj mreži.

Također, molimo građane da papir i karton ostavljaju u vrećama pored kontejnera, a plastiku da odlažu u kontejnere instalirane za tu namjenu, te tako daju svoj doprinos na racionalnijem odlaganju otpada.

Za sve potrebne informacije stojimo vam na raspolaganju u ul. ZAVNOBiH-a br.6  ili nas možete kontaktirati putem telefona 032/783-491.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!