JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 03.07.2019 godine. Servisne informacije na dan 03.07.2019 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 03.07.2019 godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Obavještavamo korisnike naših usluga da će se prikupljanje i odvoz kućnog otpada, u narednom periodu, vršiti u poslijepodnevnim satima (od 14:00 h) po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Molimo građane da papir i karton ostavljaju u vrećama pored kontejnera, a plastiku da odlažu u kontejnere instalirane za tu namjenu, te tako daju svoj doprinos na racionalnijem odlaganju otpada.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!