JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 03.08.2020 godine. Servisne informacije na dan 03.08.2020 godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je zbog kvara na glavnom distributivnom vodu te popravci istog došlo do prekida u vodosnabdijevanju uže gradske zone. Vodosnabdijevanje... Servisne informacije na dan 03.08.2020 godine.

Obavještavamo građane općine Breza da je zbog kvara na glavnom distributivnom vodu te popravci istog došlo do prekida u vodosnabdijevanju uže gradske zone.

Vodosnabdijevanje u ostalim dijelovima općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona s tim da će se otpad sa zaostalih rejona pokupiti u toku ove sedmice.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!